Анализ на проф. Алън Матюс, Trinity College, Дъблин
Опростените правила и по-гъвкавият подход ще гарантират, че с общата селскостопанска политика (ОСП...
Темата на международна конференция в гр. Киел, Германия
Вторият дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“ се провежда днес в София