19 април 2020 г. е краен срок за подаване на заявленията 
Интервю с участници в програмата EIT Food RIS Fellowships
До 13 април 2020 г. е удължен крайният срок за кандидатстване
 До 5 април 2020 г. e удължен срокът за подаване на заявления