Публично представяне и обсъждане на „Стратегия за цифровизация в земеделието" се проведе днес в...
Днес, представителят на Испания в Европейския парламент г-жа Естер Еранс Гарсия публикува...
Институт за агростратегии и иновации е съорганизатор на „Фермер Експо Раковски 2018“
До 20 август 2018 г. е срокът за набиране на иновативни идеи и добри практики за продукти, процеси...