Институт за агростратегии и иновации е една от европейските организации, които ще подкрепят ОСП в...
България излиза официално на европейската сцена на иновациите в земеделието и горското стопанство...
FaST предоставя допълнителни възможности, свързани със земеделското производство, околната среда и...
„От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“