Иновациите в новата ОСП

Иновациите в новата ОСП

Иновация ли е закупуването на нов трактор? Що е то иновация, доколко е приложимо внедряването на иновациите в селско-стопанските процеси и методи и какви са възможностите за тяхното финансиране за в бъдеще? 

 

Всички тези въпроси възникват в съзнанието на българския фермер, който е погълнат от ежедневието и който е изправен пред редица проблеми в своето стопанство, чувайки понятието „Иновации” да се споменава в медийното пространство, като основен стремеж за следващия седем годишен програмен период.

Друг въпрос, който се поражда веднага е необходимо ли е всичко това, необходимо ли е да се харчат огромни суми за насърчаване на нововъдения, чиито ефективност и ефикасност е под съмнение предвид състоянието на сектора и необходимостта от подпомагане на основни нужди в рамките на голяма част от българските стопанства.

Настоящият материал има за цел да внесе яснота по отношение на иновациите и трансфера на знания в селското стопанство, както и да провокира интереса на българския земеделски производител и преработвател към търсене на нови решения за оптимизиране на процесите на работа посредством съвместна работа с българските изследователи, чието подпомагане може да се осъществи чрез инструментите на Програма за развитие на селските райони, финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Повече може да прочетете ТУК.