Анализ: Отрицателни въздействия от изменението на климата се предвиждат върху земеделието на Балканите

07.12.2014

Анализ: Отрицателни въздействия от изменението на климата се предвиждат върху земеделието на Балканите

 

Нов доклад на Световната банка по отношение на изменението на климата се фокусира върху Балканите и по-специално върху отрицателното въздействие върху земеделското производство и показва, че вземането на мерки за смекчаване и адаптиране към тези ефекти е още по-неотложно.

 

На Балканите, по-висок риск от засушаване ще повлияе добивите, здравето на населението и производството на енергия. Само в Македония, се очаква загуба на реколтата до 50% при царевицата, пшеницата, зеленчуците и гроздето при 2 ° C затопляне до 2050 г.

 

През май тази година, Балканите бяха засегнати от опустошителни наводнения, с оценки на щети, които варират от около 1,5-2 милиарда евро в Сърбия, и за € 1.3 милиарда евро в Босна и Херцеговина. Селскостопанският сектор, който представлява около 10% от БВП на Сърбия и 6% в Босна, е особено тежко засегнат от най-лошото наводнение от 1890 година насам.

 

Новото „нормално"

 

Поради затоплянето на планетата, горещите въздушни фронтове, наводненията и други екстремни метеорологични явления, които до днес се случваха веднъж на стотици години, се превъръщат в "нов нормален климат," и създават свят с по-големи рискове и нестабилност.

 

Последствията за развитието на икономиката ще бъдат тежки, като добивите ще спадат, водните ресурси ще се изменят, морски нива ще се покачват и начина на живот на милиони хора ще бъде изложен на риск, според нов научен доклад, публикуван от Световната банка.

 

Последиците от изменението на климата, като например повишаването на температурата могат сега да се окажат неизбежни, защото атмосферната система на Земята е „заключена“ в затопляне в близост до 1,5 ° C над прединдустриалните нива до средата на века, се казва в доклада. Дори много амбициозните действия за смекчаване на последиците, които се вземат днес, няма да могат да променят тази негативна тенденция драстично, се казва в доклада.

 

"Този доклад потвърждава това, което учените са казвали нееднократно - емисиите в миналото са създали неизбежна инерция на  затопляне през следващите две десетилетия, която ще се отрази на най-бедните и най-уязвимите хора и държави най-много", каза Джим Йонг Ким, президент Световната банка ."Ние все по-често наблюдаваме рекордни температури, увеличаване на интензивността на валежи на някои места и суша на други податливи региони като Средиземноморието", отбеляза той.

 

Горещи вълни

 

Все по-честа заплаха е риска от топлинни „аномалии“. Прогнозите на най-съвременните модели за климата показват, че "твърде необичайни" топлинни крайности, подобни на горещите вълни в САЩ, усетени през 2012 г. и в Русия и в Централна Азия през 2010 г.,  бързо повишават с 4 ° C пътя на емисиите.

 

Световната банка също разкрива, че рисковете от намалените добиви и производствени загуби  за регионите се увеличават значително при затопляне от 1,5 ° C до 2 ° C.  В доклада се отбелязва, че спадът на производителността в селското стопанство ще има силно отражение не само върху производствените региони, но и върху продоволствената сигурност и може да се отрази негативно върху икономическия растеж и развитието, социалната стабилност и благополучие.

 

Бразилската бомба

 

В Латинска Америка и Карибския басейн, топлинните крайности и промените в характера на валежите ще имат неблагоприятен ефект върху производителността в селското стопанство, хидроложките режими и биоразнообразието. В Бразилия, например, без допълнителна адаптация, добивите могат да намалеят с до 70% за соята, и до 50% за пшеницата при 2 ° C затопляне до 2050 г.

 

В Близкия изток и Северна Африка, значително увеличение на горещи вълни, съчетани с по-високи средни температури, ще постави силен натиск върху вече оскъдните водни ресурси, с големи последици за човешкото потребление и регионалната продоволствената сигурност.

 

В Йордания, Египет и Либия, добивите могат да намалят с до 30%, при 1,5 до 2 ° C затопляне до 2050 г. Миграцията и натискът от изменението на климата върху ресурсите, може да увеличи рисковете от конфликти.

 

Арабската пролет

 

Световната банка също проучва твърденията, че измененията на климата може да са изиграли роля в социалните катаклизми като Арабската пролет, която свали правителства от власт в Близкия изток и Северна Африка, заради влиянието на по-високите цени на храните, произведени от култури, засегнати от суша или други метеорологични аномалии.

 

Такива констатации следва също така да бъдат проучвани с повишено внимание, се казва в доклада и добавя: ".Случаят с Арабската пролет показва, че крайности, свързани с климата и последващите ги пазарни механизми взети заедно, могат да имат сериозни последствия за продоволствената сигурност.".

 

Докладът също така предупреждава, че ако затоплянето продължава с неотслабваща сила, може да се задействат необратими изменения в голям мащаб. В северната част на Русия, загиването на гори и размразяването на дълбоко замръзналата земя заплашват да разширят глобалното затопляне, тъй като съхраняваният там въглерод и метан се отделят в атмосферата, което ще доведе до ново затопляне. Емисиите на метан също биха могли да се увеличат с 20 до 30% в цяла Русия при 2 ° C затопляне до 2050 г.

 

Източник: Agra Weekly