Депутати призовават Хоугън да отложи „екологизирането“ до 2016 година.

02.12.2014

Влизането в сила на „зелените“ изисквания за директни плащания трябва да се отложи до 2016 г., призоваха земеделските координатори на четирите най-големи политически групи в Европейския Парламент.

 

Отлагане с една година, до януари 2016 г., е необходимо, за да се гарантира правилното прилагане на екологизирането в държавите-членки и за да се избегнат санкции за земеделските производители, заявиха четиримата евродепутати в писмо до Комисаря по земеделие Фил Хогън.

 

Повечето реформи по директните плащания, договорени в споразумението за реформа за периода 2014-2020 г., ще влязат в сила от януари 2015 г., включително екологизирането, което обвързва 30% от субсидиите с три общоевропейски екологични изисквания или "еквивалентни" мерки.

 

Писмото беше изпратено на 25 ноември от координатора за ОСП за Европейската народна партия (ЕPP) Албърт Дес, координатора на социалистите и демократите (S&D) Паоло Ди Кастро, координатора на консерваторите и реформистите (ECR) Джим Никълсън и координатора на либералите и демократите (ALDE) Йенс Род.

 

Квартетът говори от името на четирите най-големи политически групи в Комисията по земеделие на ЕП (ComAgri), правейки го загриженото искане от Парламента.

 

Германският евродепутат Дес заговори за отлагане на екологизирането още през септември 2013 г.; нещо, което той видя още тогава като необходимост, за да се осигури еднакво прилагане и да се избегнат значителни тежести за бенефициерите и за административните органи, но тогава предложението му беше отхвърлено от Комисията по земеделие.

 

С наближаването на януари, правителствата и фермерските организации предупредиха Комисията, че очакват сериозни проблеми при изпълнението на екологизирането. Сега има натиск върху изпълнителната власт на ЕС да помисли за отлагане, но дали е изпълнимо или възможно на този късен етап, не е ясно.

 

Комисар Хогън обеща да търси опростяване на реформираната ОСП, доколкото е възможно след 2015 г., особено по отношение на екологично насочените площи (EFA), изразявайки позиция против призива за отлагане на екологизирането по време на изслушването му в Парламента през октомври, както и на изслушването му на 3 декември в Комисията по земеделие.

 

Страхове от грешки при разходване на средствата

 

Писмото на членовете на ЕП отбелязва, че е налице "различна степен на объркване" в много страни за това как да се прилага правилно екологизирането и че има "голяма загриженост" най-вече за "потенциалното отрицателно въздействие" от неправилно прилагане на правилата от земеделските производители и отнационалните органи.

 

"Някои държави-членки посочват факта, че екологизирането на селскостопанската политика може да доведе до значително увеличаване на процента на грешки. Това се подкрепя от доклад, публикуван от Генерална дирекция „Земеделие", се казва в писмото.

 

Евродепутатите се опасяват от "троен ефект" – 1) несигурността сред земеделските производители за това какво и как да отглеждат; 2) опасения сред земеделските производители относно потенциалното връщане на средства по ОСП при неправилно прилагане на правилата за екологизиране; и 3) последствията от по-високи нива на грешки при разходването на средствата.

 

Европейската сметна палата (ЕСП) миналата седмица предупреди, че има висок риск от грешки при предстоящите плащания за екологизиране. Страхувайки се от много грешки, някои страни-членки призовават за "преходен период", в който да бъдат завишени допустимите нива на грешки, например до 2015 г.

 

В писмото си координаторите предупреждават, че "ако Сметната палата показва процент на грешки от над 7% или 8%, земеделието  ще получи много негативен образ и ще започне дебат относно легитимността на плащанията към земеделските производители".

 

"Вземайки всичко това предвид, ние бихме искали да ви призовем да отложите екологизирането с още една допълнителна година, до 2016 г. и да предприемете необходимите стъпки отлагането да се случи. Това ще ни даде необходимото време, за да се гарантира, че детайлите около екологизирането ще бъдат разбрани и обяснени, без да се излагат на риск земеделските производители и страните-членки за процедури по налагане на санкции за неправомерно изплатени субсидии", настояват координаторите в писмото си до комисар Хогън.

 

"Надяваме се,че ще можете да видите всички тези проблеми и ще действате в интерес на нашите земеделски производители," се заключава в писмото.

 

Санкции при екологизирането*

 

Докато Дес, Де Кастро, Никълсън и Род са загрижени, че земеделските производители ще губят пари заради прекомерни грешки в директните плащания, реални санкции при неспазване на зелените изисквания няма да се налагат до 2017.

 

За да се даде възможност на земеделските производители да се адаптират, беше договорено, че административни санкции няма да се прилагат през първите две години, т.е. 2015 г. и 2016 г. От 2017 г. земеделските производители, които не отговарят на изискванията за екологизиране ще са изправени пред намаляване на тяхното "базово" плащане, както и пред загуба на „зелената“ част от субсидията.

 

*За подробности, относно административните санкции, вижте материала ни в секция “Актуално“-„Намаления на плащанията при неспазване на изискванията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.“

 

Средствата удържани от всеки земеделски производител, който не  спазва изискванията за екологизиране, ще бъдат прехвърляни в Програмите за развитие на селските райони на държавите-членки.

 

Бившият комисар по земеделието Дачиан Чолош, който ръководеше реформата за периода 2014-2020 г., защити екологизирането в последния си месец в кабинета като еврокомисар. Чолош заяви, че екологизирането ще легитимира повече субсидиите по ОСП, допускайки, че може и да са необходими корекции през следващите години, но призова опонентите си да не  "унищожават идеята за екологизиране".

 

Източник: Agra weekly