Европейската Комисия разработи цифров инструмент FaST (Farm Sustainability Tool)

19.05.2021

Европейската Комисия разработи цифров инструмент FaST (Farm Sustainability Tool)

 

 

Платформа за цифрови услуги FaST (Farm Sustainability Tool) ще предоставя допълнителни възможности, свързани със земеделското производство, околната среда и устойчивостта на фермерите от ЕС, разплащателните агенции на държавите-членки, организации, предоставящи съветнически услуги и разработчиците на цифрови решения. FaST е подкрепена от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия, от Космическата програма на ЕС (DG DEFIS) и от Програмата на ЕС ISA2 (DG DIGIT).

 

Визията на FaST е да се превърне във водеща в света платформа за генериране и повторно използване на решения за устойчиво и конкурентоспособно земеделие, основано на космически данни (Copernicus и Galileo) и други публични и частни бази от данни. Модулната платформа ще подкрепя селското стопанство на ЕС и Общата селскостопанска политика, като също така ще позволи използването на решения, базирани на машинно обучение, прилагани за разпознаване на изображения, както и използването и повторната употреба IoT данни, различни данни от публичния сектор и генерирани от потребителя данни.

 

Първата версия на FaST v1.0 се реализира сред участващите в момента региони на проекта. Мобилното приложение v1.0 включва следните функции в удобен за потребителя интерфейс: Карти, наслагващи данните на фермата върху GIS слоеве; Изображения на Коперник / Сентинел: RGB + NDVI; Управление на кампании с импортиране на данни за земеделски производители по IACS / GSAA; Препоръки за торене; Снимки с географски етикети; Двупосочна комуникация; Базова информация за времето и климата и др.

 

Платформата също така включва административен портал, където Разплащателните агенции могат да осъществят достъп до регионалните данни, конфигурация и потребителски профили и защитен API механизъм за дистанционно свързване към хранилището за данни.

 

 

 

Повече информация за FaST - в демонстрационното видео на мобилното приложение и в презентацията на проекта.