Институт за агростратегии и иновации търси своя Smart Farm Practices & Development Officer, който да бъде базиран в Брюксел!

18. 01. 2024

Институт за агростратегии и иновации търси своя Smart Farm Practices & Development Officer, който да бъде базиран в Брюксел!

Институт за агростратегии и иновации като част от консорциума, отговорен за управлението на Европейската ОСП Мрежа /European CAP Network/ търси СПЕШНО да назначи служител в Брюксел, който ще има възможността да се развива в областта на интелигентните земеделски практики, както и да засили експертния опит и капацитета на Звеното за подкрепа на ЕПИ – АГРИ /EIP-AGRI Support Facility/.

 

Повече информация за задълженията и отговорностите, очакваните компетенции и умения, и това, което предлага позицията - вижте в обявлението! (FOR DOWNLOADING - English only)

 

При интерес, изпратете своята кандидатура и CV в срок до 31 януари 2024 г. на info@agroinnovations.bg или pacomeelouna.eyenga@vlm.be