Къси вериги за доставка

Къси вериги за доставка

В условията на членство в ЕС, в процеса на програмиране на мерките и дейностите за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. става ясно, че се откриват нови възможности за развитие на един нов подход за България на предлагане на собствена продукция от земеделските производители, като по този начин се създава един нов стопански механизъм, който е добре познат на повечето от държавите-членки на ЕС. Този нов подход на практика функционира в икономическия оборот посредством така наречените „къси вериги на доставка на храни“. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. предоставя възможност за създаване на къси вериги за доставка на храни, като помощта се предоставя по Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и управление на риска в земеделието. Проекта на новия Регламент за развитие на селските райони, с разпоредбата на в чл. 36, създава възможност за програмиране на мерки или пакет от дейности за насърчаване и сътрудничество на къси вериги на доставки и местни пазари, като се предвижда увеличение на финансовата помощ за проекти, които целят реализиране на механизма на къси доставки на храни. Повече информация може да намерите ТУК.