ОСП| Юлия Кльокнер атакува директно ДЗЕС 9, еко-схемите и Зеления пакт

18.09.2020

ОСП| Юлия Кльокнер атакува директно ДЗЕС 9, еко-схемите и Зеления пакт

 

 

Германското председателство на ЕС направи някои съществени предложения, с които да неутрализира екологичните аспекти на предстоящия план за Общата селскостопанска политика /ОСП/. Германският министър  на земеделието, Юлия Кльокнер,  предложи да бъдат отслабени някои области, свързани с природата, да се вземат средства от еко-схемите и потенциално ОСП да бъде „защитена“ от Зеления пакт, флагманът на ЕК.

 

Документ от 3 септември, подготвен за Специалния комитет по земеделие за 7 септември 2020, засяга три основни аспекта: области, резервирани за природата, известни още като стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС), пари за еко-схеми и върховенство на законодателството на страните-членки.

 

Тези предложения идват преди пленарното гласуване на ОСП законодателството, предвидено за октомври, което ще трябва да оформи ОСП 2023-2027.

 

По-малко за природата

 

Земеделски площи резервирани за природата, се наричат в настоящата ОСП  Екологично насочени площи и такива, за които сега се реферира в ДЗЕС 9 (заместващ сегашните екологично насочени площи):

  • Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи
  • Запазване на особеностите на ландшафта
  • Забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците
  • Прилагане, по възможност, на мерки за избягване на инвазивни растителни видове

 

Понеже някои от страните-членки искат специфичен минимален дял на производствените/непроизводствените площи и характеристики, германското председателство предлага следното:

 

„Германското председателство предлага минималният процент да бъде увеличен от 5% (както е в настоящите изисквания за ЕНП) на х%, но вместо процентът да се изчислява от земеделските площи, той да се изчислява от обработваемите земи в стопанството. По настояване на много от страните-членки, ще бъде възможно в минималния дял от обработваемите земи да се калкулират и някои непроизводствени обекти и площи. За площите с междинни култури (и само за тях) се предлага тегловен коефициент 0.3. За тези страни-членки, които искат да включват в изчисляването на минималния дял само непродуктивните обекти и площи, може да се предвиди по-нисък минимален процент (3%).

 

Този текст всъщност замаскира факта, че предложението на практика означава, че няма посочен процент - х%  извън 3%-вия минимум от обработваемите земи. С две думи нито х%, нито 3% е по-голямо от настоящите 5%.

 

Това предложение също означава, че не се предвиждат никакви условия за трайните насаждения и затревените площи или някакви други подобрения на ДЗЕС 9.

 

В контекста на кризите с биоразнообразието, Стратегията за биоразнообразието изисква 10% да бъдат предназначени за „селскостопански площи, характеризиращи се с високо разнообразие на ландшафта“  в този документ.

 

Как ще бъде изиграна Зелената сделка

 

Крайно обезпокоително, последното изречение в анекс 1 от документа на Председателството относно изменение на чл. 106 от проекта на Регламент, касаещ оценката и одобрението на Стратегическите планове казва, че „Оценката трябва да бъде единствено и само базирана на актове, правно обвързващи страните членки“.

 

Това е ключово, понеже има много противоречия как точно елементите на Зеления пакт - Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието – ще бъдат интегрирани в ОСП. Работният документ на Комисията, публикуван на същия ден със стратегиите, изрично подчертава, че ОСП трябва ясно и амбициозно да вземе под внимание Зеления пакт, и че даже има възможност Стратегическите планове да бъдат връщани на страните-членки, ако не са достатъчно амбициозни в тази посока.

 

Включването на това последно изречение ще даде възможност на страните да могат да отслабят потенциала и силата на Зеления пакт при оформянето на ОСП.

 

Имайки предвид, че Зеленият пакт е флагмана на Европейската комисия, и в светлината на отслабения му потенциал по време на срещата на министър-председателите на държавите-членки преди лятната ваканция, това предложение представлява още един потенциален удар върху преминаването към по-устойчиво земеделие в ЕС.

 

Еко-схеми…без пари за 2 години

 

Маневра има и по отношение на еко-схемите. Понеже някои страни-членки се притесняват, че няма да могат да усвоят средствата за еко-схемите, германското предложение е: „Финансова гъвкавост, особено в началната фаза“, което означава че „в първите две години (2023 и 2024) средствата за еко-схемите могат да бъдат използвани за други директни плащания.“  

 

Няма никаква индикация тези други директни плащания да бъдат интервенции, които могат да помогнат на фермерите да се подготвят за еко-схемите – написано е просто „други директни плащания“. Това на практика ще намали амбицията в структурирането на еко-схемите, тъй като държавите-членки ще ги отложат до 2025 г. А всъщност предстоящата ОСП ще приключи през 2027 година.

 

Зарежете тази ОСП! Какво ще направи Европейската комисия?                                                        

Този ход на мощното германско председателство хвърля ръкавицата на Европейската комисия. Комисарите Урсула фон дер Лайен и Франс Тимерманс нарекоха Европейския зелен пакт „нашето (европейско) стъпване на Луната“. С тези три елемента: отлагане на еко-схемите, отслабване на ДЗЕС 9 и разграничаване на процеса по одобряване на Стратегическите планове от Зеления пакт -  предложението на Юлия Кльокнер поставя в безизходица земеделския сектор и невъзможност да се справи с колапса на биоразнообразието, адаптацията на климата и справедливия преход.

 

Слуховете в Европейския парламент са, че групата на Европейската народна партия групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите също планират да отслабят предварителните условия (conditionality) или чрез отмяна, или чрез преформулиране на ДЗЕС.

 

С Парламент и със Съвет, които се опитват да унищожат екологичния прогрес, топката сега е в ръцете на Комисията. Европейската комисия всъщност може да оттегли своето предложение за новата ОСП по всяко време и на всеки етап, дори и по време на триалога. Имайки предвид как новото предложение на Кльокнер е извън всякакъв синхрон с Европейския зелен пакт и амбицията за ОСП, въпросът сега е – Ще има ли кураж Комисията да направи това?

 

Източник: https://www.arc2020.eu/

Адаптиран превод: Институт за агростратегии и иновации