Позеленяването на ОСП ще навреди на селскостопанския сектор

Позеленяването на ОСП ще навреди на селскостопанския сектор

 

Ръководителят на Националния съюз на фермерите на Англия и Уелс, използва обръщението си на годишната конференция на съюза, за да обърне по сериозно внимание на някои аспекти на реформата на ОСП за периода 2014 – 2020 година.

 

Питър Кендал, съобщи пред делегатите, че пакетът за екологичните мерки дава погрешни насоки, а именно изискването за три култури за повече от стопанствата, както и спорния въпрос за приоритетни екологични площи (екологично насочени площи). Стопанствата ще станат просто по-малко продуктивни и по-малко конкурентни, заяви той.

 

На конференцията в Бирмингам, Кендал отново се прицели към екологично насочените мерки, за които ще бъдат заделени 30% от директните плащания по ОСП от 2015 година. Изискването за диверсификация на културите е „лудост“ и „ни най – малко няма да  допринесе за продоволствена  сигурност на храните“ в Англия и Уелс, предупреди той . От следващата година, фермерите, обработващи над 30 хектара обработваема земя трябва да отглеждат поне 3 култури, като основната култура трябва да обхваща не повече от 75% ,а двете основни култури покриващи не повече от 95%. Земеделските производители с 15 – 30 хектара обработваема земя трябва да отглеждат най-малко две култури.

 

Президента на Националния съюз на фермерите в оставка, каза че гъвкавите схеми за управление, които вече съществуват в много стопанства в Англия и Уелс, вече са постигнали изискванията на новите критерии за „екологизиране“. Кендал също заяви, че приоритетните екологични площи, които ще трябва да бъдат установени на най-малко 5% от обработваемата земя на едно стопанство от 2015 година,  с потенциал да нараснат до 7% до 2017 година – „ ще доведат до това,че продуктивната земя няма да бъде използвана като обработваема“.

Той посочи, че ръководителите на правителствата на ЕС, се съгласиха, във финансовото споразумение за 2014-2020 година, че приоритетните екологични площи няма да се отразят негативно на производството на храни  в, но това изискване ще доведе точно до обратното.

 

Кендал характеризира ОСП 2014-2020, като сериозна погрешна посока за селското стопанство на ЕС. Неговата „последна дума“, като президент на Националния съюз на фермерите беше насочена към правителството на Англия, да се опита да помогне за избирането на комисар на земеделието на ЕС,  който да поставя на първо място земеделските производители през 2015 – 2019 година.

 

Defra също изрази недоволство от сделката за екологизиране

 

Министъра на земеделието на Великобритания Джордж Юстис, се намеси след държавния секретар  Оуен Патерсън на конференцията, като каза че е напълно съгласен с Кендъл по отношение на екологизирането, защитавайки позицията на Великобритания, да запазят нещата по възможно най-простия начин за земеделските производители.

 

Великобритания се противопостави на мерките за екологизиране, включително разнообразяването на културите, „ по време на преговорите за реформата на ОСП“, подчерта той. Комисията беше много категорична иясна за прилагането им при въвеждането на мерките, допълни той.

 

Британският Департамент на  околната среда, храните и въпросите на селските райони (Defra) преразгледа и „еквивалентните практики“ на разнообразяване на културите, като отбеляза, че те биха били много по-ограничителни и трудни за изпълнение..
Въпреки това, Defra ще обмисли нови алтернативи за бъдещите години, тъй като държавите-членки ще могат да променят прилагането на мерките за екологизиране всяка година, допълни той.

 

Прехвърлянето на средства между Стълб 1 и Стълб 2 е „ правилен  подход“

 

Междувременно, Юстис защити решението на Defra да прехвърли 12 % от директните плащания на Великобритания към Стълб 2  за схеми за развитие на селските райони , наричайки този подход на „разумно средно положение“.

 

Той добави че преразглеждането през 2016 ще анализира прилагането на агроекологичните схеми, за да се гарантира че прехвърлените средства са използвани наистина и ще се оцени въздействието им върху конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Великобритания.

 

Юстис изрази собственото си мнение, че прехвърлянето на средства към Стълб 2 е „правилния подход в дългосрочен план“.  Стратегиите в земеделието могат да бъдат много по-иновативни и по-лесно осъществени чрез Стълб 2, отколкото чрез Стълб 1 , който включва повече правила и изисквания от ЕС, посочи той.

 

Стълб 2 е по-малко централизиран подход,  който позволява повече свобода на действие на  националните правителства да проектират новаторски политики, заключи Юстис.
 

 

Източник: Agra Weekly