Ускоряване на приемането на Програмите за развитие на селските райони 2014-2020 поискаха от КОПА-КОДЖЕКА

Ускоряване на приемането на Програмите за развитие на селските райони 2014-2020 поискаха от КОПА-КОДЖЕКА
20.11.2014

Европейската комисия трябва да ускори приемането на европейските Програми за развитие на селските район или ЕС рискува да бъде в забавяне до май 2015 -оставяйки фермери, собственици на гори и кооперативи, които да не могат да планират бъдещето си и своите следващи стъпки, заявиха от КОПА-КОДЖЕКА.

 

На 17 ноември Съюзът на фермерите в ЕС (КОПА-КОДЖЕКА) поиска от Комисията да приеме възможно най-много Програми за развитие на селските райони на ЕС за 2014-2020 до края на годината, тъй като в противен случай  има риск тяхното приемане да се отложи до май 2015 г., което би "въздействало негативно "на производителите от ЕС.

 

До този момент, само 30 от 128-те програми са одобрени от изпълнителните власти на ЕС, по информация на източници на Agra Europe.

 

"КОПА-КОДЖЕКА е сериозно обезпокоена от факта, че някои от Програмите за развитие на селските райони на ЕС за 2014-2020 няма да бъдат готови за приемане в срок до 31 декември 2014 г. Ако това стане, програмите няма да могат да бъдат одобрени преди май 2015, поради процедурни причини, свързани с преразглеждането на бюджета на ЕС. Това може да има сериозни последици за земеделските стопани, собственици на гори и кооперативи, , оставяйки ги в състояние да не могат да планират бъдещето си", заяви генералният секретар Пека Песонен.

 

"Изправени срещу нарастващите предизвикателства, земеделските производители, собствениците на гори и кооперативите не могат да бъдат поставени в подобна опасност. Техният принос към растежа и заетостта в селските райони на ЕС , както и ролята им в  борбата за климата и постигането на екологичните цели са изключително важни и това също трябва да бъде взето под внимание ", продължи той.

 

КОПА-КОДЖЕКА заяви, че мерките, свързани с инвестиционната подкрепа и подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери са от "изключителна важност" за сектора. Организацията призова Комисията "да ускори приемането на Програмите", без да се засягат качеството и целите на Втори стълб на ОСП (Програмите за развитие на селските райони).

 

Споразумения за партньорство

 

В същото време, в края на миналия месец (30 октомври), осем финансови планове по Втори стълб на ОСП са одобрени от Комисията като част от Споразуменията за партньорство между държавите-членки и изпълнителния орган на ЕС. Споразуменията за партньорство включват планове за разходване на сумите по Програмите за  развитие на селските райони в рамките на ОСП, които са разпределени в така наречените "приоритетни области".

 

До момента всички страни членки на ЕС, с изключение на Ирландия, са постигнали  споразумение с Европейската Комсията по отношение на плановете си по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

От всички 27 страни члеки Великобритания ще похарчи най-голям дял от средствата  по  Втори стълб - почти ¾ -  за околна среда и ефективно използване на ресурсите.

 

Източник: Agra weekly