Втори EIT Food Awareness Day

08. 10. 2020

Втори EIT Food Awareness Day – Участници и презентации

 

Кръгла маса  СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА”

 

 

9:30 - 10:00
Регистрация и кафе за добре дошли
 
10:00 - 10:15
Откриване:
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България
• Д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост при ФНТС
 
10:15 - 11:15 
Въведение: Стратегията „От фермата до трапезата“; Стратегическият план по ОСП в България
инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/
Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“
Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България
 
11:15 -12:00
Новото голямо предизвикателство пред стратегическите документи 
 
Q&A интерактивна дискусия с публиката  - модератор Светлана Боянова
 
Д-р Димитър Димитров, държавен експерт, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ Министерство на земеделието, храните и горите
Д-р Евгени Макавеев, директор дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен 
център“, Център за оценка на риска по хранителната верига
инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/
Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“
 
12:00 - 12:10  Надеждни решения за хигиена и безопасност на храните - Иван Марков , Биоком Трендафилов ЕООД
 
12:10 - 13:00 Обяд
 
13:00  - 13:30    
Мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация
Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката 
Тихомира Палова – държавен експерт, дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката
 
13:30 - 14:00  
EIT Food - Водещата инициатива за иновации в храните на Европа - мисия и дейности 
Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България 
 
14:00 - 14:30
EIT Food Innovation Prizes – опитът на победителите
Александра Велкова, Atlas Agro Science - Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика
 
14:30 - 15:30
Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни
Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“
 
Q&A интерактивна дискусия с публиката  - модератор Жана Величкова
Кирил Вътев, председател на настоятелството на Българска хранителна банка
Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“
Д-р Дора Петлова – главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.
Д-р Аксиния Антонова -  главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.
 
15:30 - 15:45  EIT Food Hub Networking