Втори EIT Food Awareness Day в България: 8 октомври 2020

30. 09. 2020

Втори EIT Food Awareness Day в България: 8 октомври 2020 

 

 

Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria - в партньорство със Съюз по хранителна промишленост, организира EIT Food Awareness Day - второто по рода си събитие в България, насочено към всички заинтересовани страни в сферата на хранително-вкусовата промишленост. EIT Food Awareness Day ще се проведе на 8 октомври 2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в зала №4, ІІ етаж в Дома на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108. Събитието ще бъде осъществено с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните /EIT Food/.

 

EIT Food Awareness Day ще започне с Кръгла маса на тема „Стъпка по стъпка по пътя „От фермата до трапезата”, на която ще бъдат обсъдени възможностите и предизвикателствата, които произтичат от предложената от страна на Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата“ /Farm to Fork Strategy/ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Ще бъдат представени и акценти от работата по подготовката на Стратегическия план по новата Обща селскостопанска  политика в България. В рамките на форума ще бъдат обсъдени и темите, свързани с намаляване на хранителните отпадъци, както и мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. EIT Food Awareness Day ще представи дейностите и програмите на EIT Food за български стартиращи фирми, предприемачи, компании, експерти и студенти, както и добри примери за успешни бизнес идеи, подкрепени от EIT Food.

 

Всички мнения и предложения от кръглата маса, ще бъдат обобщени и изпратени официално до институциите, които имат отношение към обсъждането и реализирането на заложените в Стратегията „От фермата до трапезата“ цели, дейности и ангажименти.

 

ПРОГРАМА

 

9:30 - 10:00

Регистрация и кафе за добре дошли

 

10:00 - 10:15

Откриване:
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България

• Д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост при ФНТС

 

10:15 - 11:15

Въведение: Стратегията „От фермата до трапезата“; Стратегическият план по ОСП в България

• инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/

• Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България

 

11:15 -12:00

Новото голямо предизвикателство пред стратегическите документи

Q&A интерактивна дискусия с публиката  - модератор Светлана Боянова

 

• Д-р Димитър Димитров, държавен експерт, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ Министерство на земеделието, храните и горите

• Д-р Евгени Макавеев, директор дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен

център“, Център за оценка на риска по хранителната верига

• инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/

• Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

 

12:00 - 13:00  Обяд

 

13:00 - 13:30

Мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

• Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката 

 

13:30 - 14:00

EIT Food - Водещата инициатива за иновации в храните на Европа - мисия и дейности

• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България

 

14:00 - 14:30
EIT Food Innovation Prizes – опитът на победителите

• Александра Велкова, Atlas Agro Science - Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика

 

14:30 - 15:30
Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни

  • Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
  • Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“

 

Q&A интерактивна дискусия с публиката - модератор Жана Величкова

  • Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
  • Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“
  • Д-р Дора Петлова – главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.
  • Д-р Аксиния Антонова -  главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.

 

15:30 - 15:45

EIT Food Hub Networking

 

 

 
* Участието в кръглата маса е безплатно! В случай на интерес, молим да заявите своето  участие на електронната поща на Съюза по хранителна промишленост ufi_sb@abv.bg   
 

*Настоящата програма подлежи на промени, моля да проверявате на сайтовете на Съюз по хранителна промишленост – www.ufi-bg.com и на Институт за агростратегии и иновации - www.agroinnovations.bg за актуалната програма.