Земеделието среща технологиите в AgroHub.BG

24.11. 2022

Земеделието среща технологиите в AgroHub.BG

 

Официалното представяне на първия Европейски цифров иновационен хъб у нас с фокус върху агросектора ще се състои на 24 ноември т.г. Събитието е част от програмата на Десетия юбилеен национален агро семинар, който Националната асоциация на зърнопроизводителите организира в Пловдив.

 

Всички големи еволюции в човешката история са свързани по един или друг начин със земеделието. През последните 12 000 години сме се научили да обработваме земята, да отглеждаме животни, да използваме инструменти, а после и машини. При всяко нововъведение в земеделието човечеството рязко е увеличавало числеността си. Но днес тенденцията е друга. Не населението следва технологичният прогрес, а той се опитва да догони нуждите на прогресивно нарастващата световна популация.

Затова отново е време за (р)еволюция!

 

А „модерните“ революционери на Европа са така наречените ЕЦИХ – Европейските цифрови иновационни хъбове. Те ще бъдат носителите на иновациите в различните сектори на икономиката. Те ще са местата, където технологиите ще посрещат нуждите и ще предоставят решения за различни проблеми във всички сфери на икономиката и бизнеса. Твърде амбициозни ли са целите, които Европа си поставя чрез тези нови структури, тепърва ще видим...

 

За първи път у нас земеделието и технологиите си подават официално ръка в рамките на ЕЦИХ AgroHub.BG и проекта AgroDigiRise, подкрепен от програма Digital Europe. Уникалният по рода си консорциум, реализиращ проекта, включва научни звена и технологични компании, различни експертни организации и земеделски производители, представени от Национална асоциация на зърнопроизводителите. Община Пловдив е асоцииран партньор по проекта.

 

Защо AgroHub.BG?

 

Дейностите на българският ЕЦИХ в агросектора, AgroHub.BG, са насочени най-вече към земеделските стопани, но също и към малките и средни предприятия и публичния сектор от Южен Централен Регион на България.  Организацияата ще работи за повишаване информираността на фермерите за новите цифрови технологии и насърчаване прилагането им в практиката, включително чрез предоставяне на експертни бизнес и финансови консултации. 14-те организации, партниращи си в рамките на проекта, очакват чрез прилаганите дейности да се развият дигиталните компетентности и обменът на добри практики в сферата на земеделието и свързаните с него браншове.

 

Мрежа от демо точки в цялата страна

 

В рамките на проекта е предвидено изграждането на сериозна инфраструктура за тестване и прилагане на иновативни технологични решения в областта на прецизното земеделие. До април 2023 г предстои създаването на Национален демо център в Пловдив. Ще бъде изградена също така и мрежа от Демо точки в цялата страна с различни климатични, почвени и други условия, разположени в 5 оранжерии, 5 открити полета, 3 полета над 100 дка и 3 научни демо точки. Тази мрежа за демонстрационни опити ще бъде оборудвана с технологии за дистанционно наблюдение, контрол и управление, които ще имат за цел да оптимизират производствените процеси, да намалят разходите и влаганите в производството ресурси, като това в крайна сметка да допринесе за постигане на по-високи добиви и производство на по-качествени продукти по по-рентабилен за производителите начин.

 

Дейности

 

Ключова роля за постигане на целите на AgroHub.BG ще има работата в мрежа за трансфер на дигитални знания, опит и добри практики на национално и международно ниво в рамките на мрежата от европейски хъбове. Това ще се случва чрез различни формати - събития, изложения, работни групи с различна насоченост, семинари и др.

 

За първи път в България ЕЦИХ AgroHub.BG ще предоставя услуги за „тестване преди инвестиране“. Това ще бъде възможно чрез организиране на различни демонстрации, експериментиране, тестване на решения, базирани на Индустрия 4.0 (IoT, AI, Big Data, Machine learning, Cybersecurity), както и достъп до техническа експертиза и данни.

 

Важен акцент от работата на ЕЦИХ е бизнес и финансовото консултиране. То ще бъде осъществено посредством създаване на екип от консултанти с различна експертиза, които ще предоставят комплекс от услуги като Технологичен одит; Бизнес планове за развитие и отваряне към нови и външни пазари; Маркетингови анализи; Осъществяване на партньорства; Менторство и подкрепа при внедряване на технологични решения и др.

 

По отношение на повишаването на дигиталните компетентности и възможностите на МСП, сектора на хранително-вкусовата промишленост и публичната администрация, AgroHub.BG предвижда разработването и реализирането на индивидуални програми за обучение, съобразени със специфичните нужди на потребителите, както и създаването на модерни и достъпни образователни материали.

 

Всичко това и още много за разнообразните дейности и услуги на първия по рода си АгроХъб в България ще научат гостите на Десетия юбилеен национален агро семинар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите  в Пловдив. Участието на консорциума в програмата на семинара е предвидено да стартира в  17.40 часа на 24 ноември (четвъртък). Заповядайте и бъдете част от промяната!

 

В консорциума по проекта AgroDigiRise на ЕЦИХ AgroHub.BG участват Институт за агростратегии и иновации; Ондо Солюшънс; ТехноЛогика; Бивайн; Институт по зеленчукови култури „Марица“; Аграрен университет – Пловдив; Център по растителна системна биология и биотехнология; Институт по философия и социология при БАН; Национална асоциация на зърнопроизводителите; Българска асоциация на търговците на агротехника; Клийнтех България; Фондация Приложни изследвания и комуникации, Клъстер Тракия икономическа зона и Община Пловдив като асоцииран партньор по проекта.