Обвързано подпомагане

Обвързано подпомагане

През следващия програмен период на прилагане на директни плащания в България, финансовата помощ по направление на  обвързаните с производството плащания е в размер до 13% от общия бюджет за директно подпомагане, което възлиза на сума от порядъка на 90млн. евро на година за периода от 2015г. до 2020г. Обвързаната подкрепа може да се формулира така, че да покрива малките стопанства в сектори (животновъдство например) и райони със специфичен вид земеделие или такива, които имат специфични затруднения (планински например) и са особено важни по икономически, социални причини, или екологични причини с цел запазване на нивото на производството. В същото време обаче, следва да се държи сметка и за направленията, към които ще бъде насочено националното подпомагане, за да бъдат обхванати всички тези сектори, които в най-голяма степен зависят от безвъзмездно финансиране. Повече информация може да намерите ТУК.