Въпросник за модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП)

13.02.2017

От днес всеки желаещ може да се запознае с въпросника за Модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП) на български език.

 

 

 

Получените отговори ще подпомогнат работата на Комисията при определянето на приоритетите в областта на селскостопанската политика за в бъдеще. Модернизираната и опростена Обща селскостопанска политика ще отговори на ключовите предизвикателства, пред които са изправени земеделските и селските райони, като в същото време ще допринесе за изпълнението на приоритетите на политиката на Комисията (особено работните места и растежа), устойчивото развитие, насочения към резултатите бюджет, опростяването и субсидиарността.

 

 

Линк към сайта на Европейската комисия:
Въпросник