Днес, 1 юни 2018 г. Европейската комисия публикува предложения...

Европейска конференция, посветена на инструментите, подкрепени от Европейския фонд за земеделие...

За следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.) Комисията предлага ОСП да бъде опростена и...
Форумът се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в София, в рамките на програмата на Българското...
Светлана Боянова представи AGROHUB.BG по време на експертния...

2gether 4 Strong Digital Agriculture

Представители от 15 държави пристигат за „2gether 4 Strong Digital Agriculture" в рамките на...

Представената за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено...

Земеделието създава работни места с високи доходи само в половината от държавите-членки...

Съвета на министрите на ЕС във формат „Земеделие и рибарство” ще се проведе на 29 януари в...

Pages