Великобритания гласува да напусне Европейския съюз, оставяйки много представители в...

13 сорта соя се представят за първи път в стопанството на ЕТ ПРИС-Борислав Горанов...

Членове на ЕП призовават за повече технологии и по-лесен достъп до иновации в...

Два независими един от друг доклада за необходимостта от по-лесен достъп до иновации...

Кредитна схема по Програма за развитие на селските райони ще подпомага дейността на...

На 7 март ЕПИ-АГРИ публикува окончателния доклад на Фокус групата към ЕПИ-АГРИ за...

Конференция „Иновациите в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“...

Възможностите за финансиране на приоритетните области на сътрудничество чрез...

Новата програма „Pesticide Application Manager” може да помогне на земеделските...

„Иновациите в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“

Pages