Институт за агростратегии и иновации популяризира програмата на Европейския институт за иновации и...
Единствената цел на цифровизацията е повишаване на конкурентоспособността ни в земеделския сектор
Европейският парламент публикува изследване на тема: „Въздействието на цифровата икономика върху...
Публично представяне и обсъждане на „Стратегия за цифровизация в земеделието" се проведе днес в...