Нова магистърска програма на Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“...
Институт за агростратегии и иновации е една от европейските организации, които ще подкрепят ОСП в...