„От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“ 
Въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в ЦИЕ
„От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“
Днес връчиха годишните награди на вестник „Български фермер“