Първият от серията дебати ще се проведе на 18 май 2017 г. в гр.Пловдив.

Институтът за агростратегии и иновации е институционален партньор на събитието...

Вече и на български език

Едно от най-големите международни изложения, посветено на плодовете и зеленчуците, отново спира...

Целта на това проучване за оценка е да се провери уместността, ефективността, ефикасността,...

Модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е една от най-...

Дебат за реална реформа на Общата селскостопанска политика и изцяло нов начин на мислене за това...

В средата на програмния период доволни ли са фермерите от постигнатото до тук и ще бъде ли то...

Четвъртият конгрес „Дунавска соя” се провежда днес в Будапеща

Някои европейски браншови организации вече говорят за необходимостта от „основен ремонт“ на ОСП...

Pages