Модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е една от най-...

Дебат за реална реформа на Общата селскостопанска политика и изцяло нов начин на мислене за това...

В средата на програмния период доволни ли са фермерите от постигнатото до тук и ще бъде ли то...

Четвъртият конгрес „Дунавска соя” се провежда днес в Будапеща

Някои европейски браншови организации вече говорят за необходимостта от „основен ремонт“ на ОСП...

EkonMOD milk е уеб-базиран спомагателен инструмент за...
Най-общо последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, във вида който имат в...

Интервю на Светлана Боянова за БТА...

Великобритания гласува да напусне Европейския съюз, оставяйки много представители в...

13 сорта соя се представят за първи път в стопанството на ЕТ ПРИС-Борислав Горанов...

Pages