За следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.) Комисията предлага ОСП да бъде опростена и...
Форумът се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в София, в рамките на програмата на Българското...
Светлана Боянова представи AGROHUB.BG по време на експертния...

2gether 4 Strong Digital Agriculture

Представители от 15 държави пристигат за „2gether 4 Strong Digital Agriculture" в рамките на...

Представената за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено...

Земеделието създава работни места с високи доходи само в половината от държавите-членки...

Съвета на министрите на ЕС във формат „Земеделие и рибарство” ще се проведе на 29 януари в...

Анализ на проф. Алън Матюс, Trinity College, Дъблин

 
Днес официално се открива Българското председателство на Съвета на Европейския...

Pages