EkonMOD milk е уеб-базиран спомагателен инструмент за...
Най-общо последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, във вида който имат в...

Интервю на Светлана Боянова за БТА...

Великобритания гласува да напусне Европейския съюз, оставяйки много представители в...

13 сорта соя се представят за първи път в стопанството на ЕТ ПРИС-Борислав Горанов...

Членове на ЕП призовават за повече технологии и по-лесен достъп до иновации в...

Два независими един от друг доклада за необходимостта от по-лесен достъп до иновации...

Кредитна схема по Програма за развитие на селските райони ще подпомага дейността на...

На 7 март ЕПИ-АГРИ публикува окончателния доклад на Фокус групата към ЕПИ-АГРИ за...

Конференция „Иновациите в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“...

Pages