Агро-хранителната индустрия в ЕС настоява за политика ориентирана към иновациите...

Нови инструменти за подкрепа на млечния сектор трябва да се обсъдят – Чолош...

Перспективата за членство в ЕС винаги е била магнит за държави, които не са членки на ЕС още от...

Румъния, която през последните седем години получава финансиране по линия на Общата...

Така наречените „делегирани актове“ в ОСП за периода 2014-2020г. определящи техническите...

Миналата година министъра на земеделието Стефан Льо Фол разговаря с Agra Europe и подчерта...

Делегираният акт за програмите за развитие на селските райони по Втори стълб на ОСП установява...

Европейската Комисия прие така наречените „делегирани актове“ за новата ОСП, изяснявайки как ще...

Сегашната система за подпомагане на ОСП в сектора на плодовете и зеленчуците трябва да бъде...

Министърът на земеделието на Великобритания Джордж Юстис обяви нова екологична схема за...

Pages