Половината от всички фондовете за развитие на селските райони-втори стълб на ОСП, представени...

Основната цел на тази заключителна конференция е да се представят основните инструменти,...

...

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) има за цел да насърчи създаването на...

Нотификациите за прилагане на директни плащания след 2015 г. са
изпратени до Европейската...

Институтът за агростратегии и иновации днес за пореден път се обяви категорично против...

Pages